Bindet er det niende i rekken og inneholder sammendrag av diplomer fra perioden 1405–1419, da bl.a. dronning Margrete dør og Erik av Pommern overtar styret. Det mest kjente dokumentet i dette bindet er dronningens instruks til kong Erik i anledning hans kroningsferd i Norge i 1405. Flere av regestene gjelder korrespondanse mellom den engelske kongen og det skandinaviske kongehus i forbindelse med kong Eriks ekteskap med prinsesse Filippa. Andre regester gjelder strid mellom hansakjøpmenn og engelske kjøpmenn i Bergen. Brev fra Vatikanet er det også mange av.

Utgiver av bind IX er Gunnar I. Pettersen, førstearkivar i Seksjon for kildeutgivelse. Boka er utgitt av Riksarkivet og koster kr 200.