Bergensposten er eit tidsskrift frå Statsarkivet i Bergen. Her tek ein for seg stort og smått frå arkiva. Artiklane er skrive av statsarkivtilsette og lesesalgjestar.

Andre nummer i år er no tilgjengeleg i to utgåver: trykt hefte ein kan tinge i nettbutikken (15 kr i porto) og ein pdf-fil for gratis nedlasting.

I dette nummeret av Bergensposten kan ein mellom anna lese om boksehelten Johnny Espen og då vossingane gjekk til kamp mot bilen i 1910.

Gå til nettbutikken for å tinge eit eksemplar, eller gå direkte til nettutgåva:

bp10bweb.pdf 1,89 MB