Riksarkivet og statsarkivene har digitalisert nær 3.350 rettsprotokoller og gjør dem nå fritt tilgjengelig på Internett. Hvem som helst kan sitte hjemme i sin egen stue og bla i 1,5 millioner sider fra hele landet. De dekker foreløpig perioden 1594 - ca. 1800, men vil senere bli ført fram til 1900. Protokollene inneholder oversikt over behandlingen av alle typer lovbrudd og sivile saker i rettsvesenet. Materialet er håndskrevet, og de eldste protokollene kan være vanskelig å lese for oss i dag. Det forhindrer ikke at dette er et materiale som er populært både blant slektsgranskere og forskere.

At vi gjør materialet tilgjengelig på Internett vil gjøre det enklere for forskere og for slektsgranskere, siden de kan studere det uansett hvor de befinner seg. - Vi har satset bevisst på å digitalisere de mest brukte kildene, sier riksarkivar Ivar Fonnes. – Dette inngår i Arkivverkets oppfølging av digitaliseringsmeldingen. Fra før har vi skannet og publisert på Internet avleverte kirkebøker, tinglyste eiendomsdokumenter fram til 1950 samt arveskifter fra 1650-1850.

Riksarkivet og statsarkivenes digitaliserte kilder er tilgjengelig via www.digitalarkivet.no. Nettstedet er blant de mest populære abm-nettstedene, og har mellom 20-25000 unike brukere per uke.

Direkte til tjenesten:

http://www.arkivverket.no/URN:rg_read