Dokumentene består blant annet av:

  • Dokumenter etter Blücher
  • Quislings planer om å opprette kolonier i Russland
  • Oversikter over fangene på Bredtveit
  • Ingrid Bjerkås' diagnose ”jøssingismus psykopatica”
  • London-regjeringens behandling av jødesaken
  • Terbovens matbestilling til elgjakta i kontrast til andres mat

Hensikten med Riksarkivets vårslipp er at nylig frigitte dokumenter blir digitalisert og gjort tilgjengelige på nett. Vi gjør det for første gang i 2010 og skal gjenta det i de kommende år. Inspirasjonen er hentet fra Storbritannia, Australia og USA, hvor ”record releases” er store mediebegivenheter hvert år. Vårslippet blir presentert for publikum den 9. april, på dagen 70 år etter starten på andre verdenskrig i Norge. Alle de utvalgte kildene i år er derfor fra krigsperioden.