Som følge av den økte innvandringen til Norge er det de siste 40 årene opprettet mange statlige institusjoner for å ta imot innvandrerne, finne boliger og arbeid til dem og integrere dem i det norske samfunnet. En samlet oversikt over disse institusjonene og arkivene deres er å finne i en veiledning som Riksarkivaren har utarbeidet. Den har tittelen Den sentrale statlige utlendingsforvaltningen 1945-2008.

Veiledningen omfatter både institusjoner som har avlevert arkiver til Riksarkivet og de som ennå ikke har gjort det. Den vil være et nyttig redskap for forskere og studenter til å orientere seg i et forskningsfelt som vil bli stadig viktigere. Den vil samtidig være til nytte for forvaltningen i arbeidet med bevarings- og kassasjonsspørsmål.

Veiledningen kan lastes opp her:

Den kan også bestilles i gratis papirutgave fra riksarkivet@arkivverket.no.