Litterært research i 1892

Hamsunbrev1892

Ukjent brev fra Knut Hamsun funnet i Telegrafdirektørens arkiv

Knut Hamsun utga i 1893 romanen Redaktør Lynge. Romanen var visstnok en satire over den mektige redaktøren i datidens Verdens Gang, Ola Thommessen. På side 63 i utgaven fra 1954 lar Hamsun en person utbryte følgende om redaktøren:

Når det er folkemøte i Drammen forlanger han telegrafisk telegrafstation åpen ”for vor regning” til møtet er slut. Det rygtes

på møtet hva Lynge atter har gjort, man læser hans telegram op, man slår sig for brystet over denne knusende vælde som byder telegrafen å arbeide ”for vor regning”. Og hvormeget koster så dette uhørte forlangende å holde telegrafen åpen? Hele fem og sytti øre halvtimen!

Hvordan kunne Knut Hamsun vite at det kostet 75 øre halvtimen å holde telegrafen mellom Kristiania og Drammen åpen utenom vanlig tid?

Han hadde undersøkt. Han hadde rett og slett henvendt seg til Telegrafdirektoratet og spurt. Den 26. desember 1892 skrev han til telegrafdirektøren, og fikk et fyldig svar fra fungerende direktør Jonas Peter Severin Collett tre dager senere.

Som journalnummer 6242/1892 i telegrafdirektørens arkiv har Knut Hamsuns brev ligget – formodentlig ulest av andre enn Collett – i over 117 år, inntil en gransker av Telegrafdirektoratet snublet over det på sin ferd gjennom arkivene 18. mars 2010. Og fungerende telegrafdirektørs svar finnes som nummer 3726 i kopiboken for 1892. Knut Hamsuns takkebrev 4. januar 1893 har derimot ikke vært å finne, selv om også det er behørig journalført hos telegrafdirektøren.