Riksarkivaren har utarbeidet en veiledning for kommunesektoren om slike arkiver. Den er blitt til i samarbeid med KS Bedrift og arkivfaglige miljøer i kommunesektoren.

I veiledningen tas det opp spørsmål knyttet til arkivdanning og til depotløsninger for eldre og avsluttede arkiver. Det blir gitt anvisninger på hvordan sak- og arkivsystemer kan innrettes.

Veiledningen inneholder også anbefalinger om arkivholdet i kommunale aksjeselskaper som ikke omfattes av arkivlovens bestemmelser om offentlige arkiv.

Den kan også bestilles i gratis papirutgave fra riksarkivet@arkivverket.no