-Jeg har blitt tatt veldig godt i mot på Hamar, og gleder meg til å ta fatt på jobben. Jeg ser frem til et godt samarbeid med de ansatte her og ellers i Arkivverket, sier statsarkivaren. -En av hovedutfordringene fremover vil være å fortsette arbeidet med å realisere planene om et eget bygg for Statsarkivet i Hamar.

Statsarkivar Vigdis Stensby

Statsarkivar Vigdis Stensby, Statsarkivet i Hamar

Av utdanning er den nye statsarkivaren historiker fra Universitetet i Bergen, og hun kommer fortsatt til å undervise ved Hamar Katedralskole fram til sommeren. Vigdis Stensby har også arbeidet som arkivleder ved Høgskolen i Hedmark og ved Distriktskommando Østlandet.
Vigdis Stensby kjenner etaten fra tidligere, hun har arbeidet ved Statsarkivet i Bergen og har også hatt et kort vikariat ved Statsarkivet i Hamar.

Riksarkivar Ivar Fonnes er svært fornøyd med at statsarkivaren var villig til å tiltre i 60 % stilling allerede i mars siden Statsarkivet i Hamars statsarkivar gjennom 27 år, Per-Øivind Sandberg, hadde sin siste arbeidsdag 28. februar.