Nasjonalt møte om minneinnsamlingen 20. september

18.08.2011

Riksarkivaren vil invitere til et nasjonalt møte 20. september hvor man vil se på veien videre for minnematerialet som er samlet inn etter terrorangrepene. Les mer...

Hva skal skje med innsamlet materiale?

04.08.2011

Innsamlingen etter 22. juli er i full gang over hele landet. Det er sterk oppslutning om å ta vare på skriftlige hilsener, tegninger, bilder og gjenstander og bevare dette materialet for ettertiden. Også media har et sterkt fokus på saken. Les mer...

Innsamling av minner

02.08.2011

Den 2. august 2011 møttes representanter fra Oslo byarkiv, Statsarkivet i Oslo, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Stortingsarkivet og Riksarkivaren. Alle ønsket å samarbeide om å samle inn og ta vare på minnene fra de ulike markeringene i Oslo sentrum. Resultatet av møtet var også en anbefaling til andre arkivinstitusjoner om hvordan man bør gå fram. Les mer...

Bevaring av skriftlige minner

01.08.2011

Riksarkivaren har tatt initiativ til å samle arkivinstitusjoner i Oslo for i samarbeid se på hvordan vi best kan organisere oss slik at de skriftlige hilsener, minneord og kondolanser som folk har lagt ut ved kirker, minnesmerker og andre offentlige steder blir bevart for ettertiden. Les mer...

Riksarkivaren vil bevare minnene etter tragedien

27.07.2011

Norge ble rammet av en nasjonal tragedie den 22. juli 2011. Denne nasjonale tragedien har skapt et minne som det norske samfunnet er og vil være være nødt til å forholde seg til. Det er av interesse for ettertiden både hvordan vanlige folk reagerer, og hvordan sentrale samfunnsaktører som har roller i slike sammenhenger, som politikere og kirken, uttaler seg etter en slik hendelse. Les mer...

Status for nye bevarings- og kassasjonsregler

18.07.2011

Revisjonsprosjektet presenterer funn fra kartleggingen i offentlig sektor på en nyopprettet blogg. Les mer...

Bademote på Flickr

07.07.2011

Har du oppdaget Riksarkivets profil på Flickr? Her legges det stadig ut bilder, og sist ut er en serie fra Billedbladet NÅs billedarkiv som viser glad bademote fra 1954. Les mer...

Juninummeret av Bergenposten er no ute

06.07.2011

Statsarkivet i Bergen er no klar med andre nummer for i år av tidsskriftet Bergensposten. Heftet er tilgjengeleg i papir og elektronisk. Les mer...

Serien "Fra Amerika til Norge" er fullført

05.07.2011

Bokserien "Fra Amerika til Norge. Norske utvandrerbrev" er nå fullført. Bind VII, som nylig kom fra trykkeriet, dekker perioden 1905–1914. Serien som helhet starter i 1838, og alle deler av landet er representert. Les mer...

Sturlasons Pressebyrås enorme fotosamling til Riksarkivet

27.06.2011

Fotosamlingen etter Sturlasons Pressebyrå er deponert i Riksarkivet. Samlingen består av et ukjent antall fotografier fra perioden 1900 til 1970-årene, der sentrale begivenheter fra verdenshistorien, sport, industri, kulturliv og hverdagslige hendelser er dokumentert. Fotografiene representerer en unik kilde til historien, og en stor del av dem har ikke vært publisert tidligere. Les mer...