Hvem var Norges befolkning i 1814?

29.04.2011

I februar/mars1814 avla det norske folk ed om å hevde Norges selvstendighet og utpekte 112 representanter til å samles på Eidsvoll for å utarbeide en grunnlov for Norge som nasjon. En revolusjonær handling, med andre ord, utført av hele folket i fellesskap! Les mer...

Arkivverkets offentlige journal på OEP

08.04.2011

I dag kan du søke i våre brev og dokumenter og bestille den informasjonen du ønsker innsyn i på nettstedet Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Les mer...

Riksarkivet på Facebook

07.04.2011

Nå kan du følge Riksarkivet på Facebook! Les mer...

Arv og skifte gjennom tidene

06.04.2011

Skifteprotokoller er en gullgruve for slektsforskeren. Her finnes informasjon om familieforhold og eiendeler helt tilbake til 1600-tallet. Elin Jacobsen forteller om kildematerialet og hvordan det kan brukes i Arkivsenteret på Dora i Trondheim. Les mer...

Det norske folk i 1814 - registreringsdugnad

30.03.2011

Statsarkivet i Bergen inviterer til dugnad for å få registrert norske kirkebøker for perioden 1801-1814. Arbeidet er et ledd i prosjektet Nasjonalt Historisk Befolkningsregister hvor Arkivverket er en av samarbeidspartnerne. Les mer...

Nybegynnerkurs i slektsgransking

18.03.2011

Onsdag 6. april står i slektsgranskingens tegn i Riksarkivbygningen. Alle som ønsker å lære hvordan man starter med slektsgransking er velkomne. Les mer...

Verdens hukommelse - konferanse 30. mars 2011

14.03.2011

Ved inngangen av 2012 skal Norge ha etablert et nasjonalt Memory of the World-register. Målet er at registeret skal bidra til å ta vare på og synliggjøre unik og uerstattelig dokumentarv. Les mer...

Påmelding til det 5. norske arkivmøte

10.03.2011

Det 5. norske arkivmøtet finner sted på Radisson Blu Hotel i Tromsø 2.-4. mai 2011.
Les mer...

Noark 5 versjon 3.0 publisert

04.03.2011

Seneste versjon av Noark5-standarden ble publisert på Arkivverkets nettsider 1. mars 2011.
Les mer...

Register over Riksarkivarens bevarings- og kassasjonsvedtak

03.03.2011

Registeret som nå er lagt ut på Arkivverkets hjemmesider, er en oversikt over hvilke bk-vedtak som Riksarkivaren har fattet. Det eldste vedtaket er fra 1868. Les mer...