Tegningene av Ekeberghuset bevart

10.01.2011

Selvaagbygg er og har vært en betydelig samfunnsaktør i Norge. Nå har Selvaag Gruppen besluttet å overføre sitt historiske arkiv til Riksarkivet. Selvaag Gruppen tok selv initiativ til samarbeidet. Les mer...

Kongen av Bastøy

06.01.2011

Filmen ”Kongen av Bastøy”, regissert av Marius Holst, er basert på virkelige hendelser som fant sted på Bastøy rundt 1915. Arkivet etter Statens vernehjem Bastøy oppbevares i Riksarkivet. Les mer...

Revisjon av Riksarkivarens forskrift, kapitlene III, IV og V

05.01.2011

Fremtidens bevarings- og kassasjonsregler formes nå.
Les mer...

Slektsgranskernes gullgruve

03.01.2011

Er du inspirert av NRK-programmet "Hvem tror du at du er" og vil finne mer ut om egen slekt? Kildene finner du hos oss. Les mer...

Siste nummer av Bergensposten for 2010

03.01.2011

Statsarkivet i Bergen er ute med siste nummer av Bergensposten for 2010. Tidsskriftet er gratis og tilgjengelig på papir og i elektronisk form. Les mer...