I pressemeldingen fra Kulturdepartementet heter det at økningen blant annet gir rom for styrket innsats til håndtering av digitalt materiale, digitalisering, tilsyn med arkivene i kommunal sektor, grunnlovsjubileet 2014 i tillegg til planlegging av nytt sentraldepot på Tynset.
– Dette er svært positive nyheter for oss, sier riksarkivar Ivar Fonnes. – Den økte bevilgningen vil gjøre oss i stand til å ta vare på og tilgjengeliggjøre store mengder arkivmateriale. I tillegg sender budsjettet signaler om hvor viktig det er å ta vare på arkiver.

Statsråden la i sin presentasjon vekt på betydningen av å ta vare på arkiver. Hun fremhevet Riksarkivets rolle i forbindelse med bevaringen av minnematerialet etter 22. juli og den ekstraordinære innsatsen som er nødvendig for å ta i mot arkiver fra de skadede departementene i regjeringskvartalet.