Arkivakademiet driver arkivutdanning på høyt nivå til beste for arkivfunksjonene så vel i offentlige som i private virksomheter. Arkivakademiets studietilbud er godkjent som høgskolestudium.

Til Arkivakademiets nettsider.

Direkte til program og påmeldingsskjema (pdf).