– I år er temaet protest, og vi har funnet frem materiell som viser protester gjennom tidene. Arkivene bugner av spennende dokumenter, og mange av dem fungerer som vår kollektive hukommelse. De vekker minner om hendelser som mange kanskje har glemt, men som er godt dokumentert i arkivene, sier Runhild Seim, arkivar i Riksarkivet og prosjektleder for Arkivdagen 2011 i Oslo. – Vi har til og med fått låne den legendariske og ikoniske vogna til Kopreitan, akkurat slik Oslos borgere husker den fra aktivistens mange år på Egertorget. For mange vil nok dette bli et gledelig gjensyn.

For første gang inviterer arkivinstitusjonene i Oslo til et felles arrangement på Arkivdagen. Et bredt spekter av engasjerte foredragsholdere skal gi et historisk perspektiv på protest fra århundreskiftet frem til i dag, fortelle om hvordan ulike former for protest har manifestert seg i ulike medier gjennom tidene, diskutere nykonservatisme og gi oss smakebiter på protestmusikk. Avslutningsvis tar historiker og bykjenner Knut Kjelstadli med publikum på en guidet tur i løypa etter historiske protestmarsjer og viser tradisjonsrike proteststeder i Oslo. 

Aktuelt tema
– Årets program er variert og sammensatt, og vi har noe for alle, enten de er opptatt av samfunnshistorie, politikk, mediehistorie eller musikk. Kanskje oppdager folk sider ved byen og landet de ikke har sett før, eller trodde de ikke husket, sier Seim. – Protesttemaet er dessuten mer aktuelt enn noen gang, med opprøret i den arabiske verden, Wall Street-demonstrasjoner verden rundt og flere demonstrasjoner i Oslo i disse dager. Denne dagen setter protest inn i et historisk perspektiv.

Arkivdagen 2011 i Oslo er er et samarbeid mellom Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo, Stortingsarkivet, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) og Oslo byarkiv.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Klikker du på denne lenken kan du bla i programmet.

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og fremtid. Arkivmateriale gir mange innganger til samfunnsutvikling, økonomisk og politisk historie, sosialhistorie og personalhistorie. Arkivens Dag startet i Sverige i 1998. Da oppsøkte cirka 35 000 publikummere 350 deltakende arkiver som holdt åpent hus. De positive erfaringene førte til at Svenska arkiv i samverkan för synlighet (SASS) ble dannet. I 1999 ble Arkivernes Dag arrangert også i Danmark i regi av Sammenslutningen av Lokalarkiver. I 2001 kom Island og Norge med, i 2002 Finland og i 2003 også Færøyene.