Arkivet etter tidligere Dyno ble hentet hit høsten 2009 av to ansatte i Riksarkivet som brukte tre uker på å pakke ned arkivmaterialet. Totalt veide arkivet 25 tonn, og opptar i dag cirka 500 hyllemeter. De første papirene fra oppstarten av Nitroglyserinfabrikken på Lysaker fra 1864 ligger i arkivet, sammen med blant annet patentene til Alfred Nobel.
- Som historisk dokumentasjon er dette veldig viktig. Det finnes veldig lite industridokumentasjon i Norge, men i dette arkivet så er det en god del dokumenter fra tidlig norsk industri. Det er også en indirekte dokumentasjon av norsk samferdsel, og det er snakk om veibygging og infrastruktur som er bygd gjennom alle tider, sier Per Kristian Ottersland fra Riksarkivet i artikkelen.

Les om arkivet som lokalbefolkningen på Hurumlandet trodde var blitt borte i artikkelen i Røyken og Hurums Avis: http://rha.no/nyheter/her-ligger-dyno-arkivet-1.6647977.