Sammen med et stort antall kommunale og private arkiver legger Riksarkivet nå til rette for at alt du trenger fra gamle og nye arkivskatter kan håndteres via de nye mobiltelefonene eller nettbrettene. Dermed åpnes det for at tusenvis av arkivhyllemeter som er registrert og eventuelt digitalisert kan søkes opp via mobilen, og du kan bestille kopier. På denne måten møtes publikum og brukere på en ny og mer proaktiv måte, samtidig som gamle arkiv får økt tilgjengelighet. Det nye tilbudet skjer i samarbeid mellom arkiv-Norge, Stiftelsen Asta og IT-selskapet Mesan.

En revolusjon for historieinteresserte

– Arkivportalen er en revolusjon for historieinteresserte, sier riksarkivar Ivar Fonnes. – Med ett søk kan publikum nå se på og bestille arkivmateriale fra hele 35 institusjoner. Vi håper løsningen blir tatt i bruk både via nettstedet og gjennom den nye appen. Jo flere brukere den får, jo mer attraktivt blir det for enda flere arkiver å gjøre sitt materiale tilgjengelig gjennom portalen, sier Fonnes.

Oppdagelsesreiser bakover i egne slektsledd, utforskning av nær og fjern fortid, store historier som springer ut fra små slektstre på en måte som trollbinder - dette er stikkord for stadig flere som tar dypdykk ned i velbrukte kirkebøker og historisk arkivmateriale. Over 15 000 dokumenter og skriftlig materiale er digitalisert, og dette er bare begynnelsen.

Man må foreta en enkel engangsregistrering før man tar appen i bruk, og man får deretter umiddelbar tilgang til alle arkivene knyttet til arkivportalen. Den første versjonen som lanseres i disse dager er en Android-versjon, men det planlegges apper for andre plattformer som for eksempel iPhone etter hvert.

Arkivportalen.no

Dermed går Riksarkivet, arkiv-Norge og Asta i front i sin kombinasjon av ny teknologi og gamle arkiv. Spennvidden i arkivene er stor, fra arkivskatter som "Kongens nei i 1940" og Elverums-fullmakten, protokoller fra 1500- tallet og amerikabrev fra forrige århundre til nyere tids vell av informasjon. Mye av dette formidles via appen til et publikum som er blitt mer og mer vitebegjærlig, ikke minst om egen slekt og aner.

– Nettstedet Arkivportalen er en felles nasjonal elektronisk søkertjeneste for de viktigste institusjonene innen arkiv-Norge. Den ble åpnet i fjor og er blitt en stor suksess med internettkatalog for 35 institusjoner. Imidlertid ønsket vi å gå enda lenger, og har klart å få til en teknisk løsning som gjør hele Norges arkivkatalog tilgjengelig på smarttelefoner eller nettbrett, sier Ole Myhre Hansen, daglig leder av Stiftelsen Asta, som også står bak arkivinformasjonssystemet med samme navn.
– Vi har tatt konsekvensen av digitalisering og ny teknologi, samtidig som vi vil ta publikum på alvor. Nå er Arkivportalen blitt tilgjengelig på mobil med både søk og detaljhenvisning av objektene, sier Myhre Hansen.

Her kan du laste ned appen: https://market.android.com/search?q=arkivportalen&so=1&c=apps

For mer informasjon:

Ole Myhre Hansen, daglig leder, Stiftelsen Asta, tlf. 22 02 26 34 / 911 87 512, olemyh@arkivverket.no

 

Riksarkivar Ivar Fonnes prøver ut den nye Arkivportal-appen