Omleggingsarbeidet for Digitalarkivet ble iverksatt allerede i desember i fjor da folketellingen fra 1910 ble lansert. Den digitaliserte tellingen kom ut på nye nettsider og i en helt annen teknologi enn den som har vært benyttet fram til nå.

Ved utgangen av 2011 skal alle andre søkbare data og fulltekstavskrifter være flyttet over til samme system som 1910-tellingen. Overgangen skjer gradvis og de gamle nettsidene for Digitalarkivet går ikke ned før 1. januar 2012. 

Likevel, fra og med 15. november vil enkelte tjenester stenges midlertidig:

  • innlegging av nye korrekturmeldinger
  • nye gjester i Digitalpensjonatet
  • innlegging av gårdsbilder og kommentarer

Flere detaljer om endringene og hva det innebærer for publikum er lagt ut på nettsidene og informasjonen oppdateres etterhvert som endringene trer i kraft.