Registeret lister opp alle de drøyt 520 personene som er nevnt i boken, hvilke partiverv og offentlige stillinger de hadde til hvilke tider og årstall for utmeldelse der det er kjent. I tillegg inneholder boken en mengde fotografier.

Protokollen kom til Riksarkivet først i 1999, etter flere år på rundtur i Norge og trolig USA. En faksimile av hele protokollen har vært tilgjengelig på Riksarkivets nettsider en stund, men for første gang er den altså utgitt sammen med grundig underlagsinformasjon og kommentarer, samt en stor mengde fotografier og et komplett personregister.
- Møteprotokollen dekker NS’ møter gjennom drøye 10 år, og utgjør et sentralt dokument til forståelsen av nasjonalsosialismens fremvekst i Norge, sier Øyvind Ødegaard, direktør for Publikumsavdelingen i Riksarkivet.

Bokens innledning er skrevet av førstearkivar Ole Kolsrud, og beskriver hvordan protokollen omsider havnet i Riksarkivet. Her redegjøres det også for partiorganisasjonens struktur og oppbygning. I tillegg til avskrift av originale referater fra alle møtene, er boken rikt illustrert med nærmere 100 fotografier. Disse viser NS’ møtesteder, bilder av ledelsen, arrangementsbilder osv. Bildene gir ansikt til navnene og et unikt innblikk i utviklingen av organisasjonen.

Fra bokens bakside:
”Vidkun Quislings parti Nasjonal Samling ble stiftet i 1933 og deltok ved fire valg før okkupasjonen. Partiet oppnådde aldri mer enn 25 000 stemmer, om lag to prosent av velgermassen. Etter det tyske overfallet på Norge i 1940 løftet okkupantene Vidkun Quisling og hans parti bort fra den politiske periferien og inn i maktens sentrum. Fra høsten 1940 til våren 1945 styrte partiet landet under tysk overhøyhet. Nasjonal Samling som den norske varianten av den europeiske fascismen har dermed krav på en langt større interesse enn partiets størrelse normalt skulle tilsi. Nasjonal Samlings møteprotokoll 1934–1945 er en sentral kilde til partiets korte, men eiendommelige historie.”

”Nasjonal Samlings møteprotokoll fra 1934-1945” kan kjøpes i Arkivverkets nettbutikk (www.arkivverket.no/arkivverket/Nettbutikk) eller over disk i Riksarkivbygningens foajé.
Pris kr 250,- over disk hos Riksarkivet, kr 300,- i nettbutikken (inkludert porto).

For mer informasjon, kontakt:
Øyvind Ødegaard, avdelingsdirektør, e-post oyod@arkivverket.no, tlf 22 02 26 12, mob 915 80 898