Noark 5 bidrar til at Helsesektoren, med forskningsinstitusjonene og universitetene i spissen, åpner opp for dokumentinnsyn! Riksarkivets krav om at alle saksdokumenter skal lagres i et arkivsystem som følger NOARK 5-standarden, og at bevaringsverdige opplysninger og dokumenter skal avleveres er også oppfylt. Det er REK, de regionale etiske komiteer, som går foran og viser vei med en felles saksportal for saksbehandling, søknadsmottak, arkiv og kommunikasjon. Portalen vil forenkle og kvalitetssikre alle deler av komiteenes arbeid, er basert på åpenhet og unntar minst mulig fra offentlighet.

Du kan lese mer om prosjektet på denne lenken: http://www.idg.no/computerworld/article229397.ece