Hvem var så denne befolkningen? Hvor bodde de, hvem var i slekt med hvem, og hvordan levde de? Hvordan hadde det norske folk greid seg gjennom de turbulente årene under Napoleonskrigene?

Som forberedelse til det store jubileet i 2014 vil Riksarkivaren invitere til en nasjonal dugnad for å kartlegge og beskrive folk og samfunn i årene omkring 1814. Vi tar utgangspunkt i folketellingen 1801 som allerede ligger søkbar på Digitalarkivet og fortsetter med å registrere alle fødsler, vielser og dødsfall fra kirkebøkene fram til 1814. Dermed kan vi bygge opp en database over hele befolkningen med alle deres familie- og slektskapsforhold. Så kommer andre del av den store dugnaden – å supplere befolkningsdatabasen med opplysinger fra andre kilder og historiske undersøkelser, noe som kan gi et formidabelt materiale om det norske samfunn på det tidspunktet da grunnlaget ble lagt for dagens norske nasjon.

En slik dugnad krever mange hender og hoder. Arkivverket vil ha hovedansvaret for prosjektet, og vi har allerede avtalt samarbeid med RHD (Registreringssentral for historiske data ved Universitetet i Tromsø), Norsk regnesentral, DIS Norge samt flere av Digitalarkivets aktive brukere. Vi satser også på å få med oss andre arkivinstanser, Norsk lokalhistorisk institutt og en rekke lokalhistorikere og ikke minst en rekke skoleklasser rundt omkring i landet. Befolkningsdatabasen vil være første del av det store prosjektet Historisk befolkningsregister (HBR) hvor også Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet og representanter for Universitetet i Oslo er med.

Vi vil invitere samarbeidspartnere til oppstartmøte til sommeren og satser på en bred lansering av prosjektet i løpet av 2011.