Oslo Åpne Hus gir publikum en unik sjanse til å bli kjent med byens arkitektur på en direkte og deltagende måte. Totalt er det 100 bygninger som skal holde åpent denne helgen - det er ny rekord! Målsetningen er å synliggjøre god arkitektur og å spre begeistring for hovedstadens arkitektoniske og kulturhistoriske perler. Riksarkivet er en slik perle, og lørdag kl 12-14 vil Kritt Arkitekter gi en omvisning i bygget. I tillegg vil Riksarkivets ansatte tilby en guidet tur ned i arkivmagasinene våre. Velkommen inn!