Sentralmagasinet blir samlokaliset med Norsk helsearkiv, og hvordan det blir dimensjonert og hvilke funksjoner det skal inneholde skal baseres på dette. Det blir en trinnvis utbygging.

Beslutningen om å lokalisere Norsk helsearkiv til Tynset ble tatt i 2009.