DIS-Oslo/Akershus inviterer i samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo til Slektsforskerdagen 2011 lørdag 29. oktober kl 10-16. Tema i år er kilder i slektsforskningen, og det vil bli foredrag, minikurs og demonstrasjoner, samt et bredt spekter av utstillere. Lesesalen er åpen, det samme er kaféen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Velkommen!

For arrangementer andre steder i landet, se DIS-Norges nettsider, www.disnorge.no