ArkN4 versjon 1.8

01.02.2012

Arkivverkets offisielle verktøy for testing av Noark 4-arkivuttrekk, ArkN4, er nå oppgradert. Les mer...

Riksarkivaren besøker Tynset

27.01.2012

Riksarkivar Ivar Fonnes, direktør for Norsk helsearkiv, Tom Kolvig, og leder for Riksarkivets administrasjonsavdeling, Leif T. Andressen skal delta i et åpent møte på Tynset den 1. februar 2012. Det er ordfører Bersvend Salbu som har tatt initiativ til møtet. Les mer...

Hvordan berge næringsarkiver?

06.01.2012

Næringsforeningen i Trondheim arrangerer et halvdagsseminar sammen med Arkivsenteret på Dora i Trondheim om bedriftsarkiver onsdag 29. februar kl. 14-16. Les mer...

Det norske kanslerembetet

05.01.2012

Ny bok i Riksarkivarens skriftserie: Helge Kongsrud: Det norske kanslerembetet. Kompetanse, funksjoner, arkivdannelse og overleveringsveier. Les mer...

Bergensposten nr 4 for 2011 er no ute

03.01.2012

Siste nummer av Bergensposten for 2011 er no tilgjengeleg både som hefte og nedlastbar fil. Les mer...