Riksarkivet er allerede i gang med å gjennomgå materialet. Vi vil vurdere innsynskrav i lys av at Kommisjonen nå har sluttført sitt arbeid.

Arkivet består av papirdokumenter og elektroniske filer. Søknad om innsyn rettes til Riksarkivet.

Det er kun fire kanaler som kan benyttes for å fremme innsynskrav:

  •  e-post til Riksarkivets postmottak: riksarkivet@arkivverket.no 
  •  vanlig post til Riksarkivet
  •  telefon til Riksarkivets sentralbord: 22022600
  •  personlig frammøte i ekspedisjonen ved Riksarkivets lesesal