Versjon 1.8 er fra idag tilgjengelig for nedlasting fra Arkivverkets hjemmesider.

Til ArkN4 nedlasting.

Denne versjonen har fått rettet opp flere av de svakheter som den forrige versjonen var beheftet med. Av de viktigste kan nevnes:

  • Forbedret filreferansekontroll i arkivuttrekk med elektroniske dokumenter. Valideringen av filer som inneholder dokumentreferanser er blitt 500 – 800 ganger raskere.
  • Ytterligere forbedret fremmednøkkelkontroll.

En fyldigere oversikt over i alt 12 forbedringer finnes i statusrapporten på nedlastingssiden. Her finnes også gjenstående kjente utfordringer. Som tidligere gjentar vi at tilbakemeldinger på ArkN4 fortsatt er ønskelig.