Forfatteren behandler generelle begreper som vitenskap, teori og terminologi i tillegg til faglige sektorer som arkivvitenskapen og dens hjelpevitenskaper, arkivteori, arkivterminologi, proveniens, ius archivi, dokumentbegrepet, autentisitet, innsyn, personvern og taushetsplikt. Han gjør rede for arkivfunksjonenes betydning i et rettssikkerhetsmessig lys. Praktisk kassasjon faller utenfor framstillilngen, mens det teoretiske grunnlaget for bevaring, verdilæren, ofres betydelig oppmerksomhet. Han stiller kritiske og nærgående spørsmål både ved sin egen og andre arkivaktørers objektivitet i myndighetsutøvelsen.

Arkivhistorie inngår i arkivteorien. Marthinsen presenterer arkivfaglige konklusjoner fra flere tusen år tilbake; konklusjoner som han hevder fortsatt gyldighet for. Samtidig gir han til beste elementer av ny arkivteori fra det informasjons- og kommunikasjonsteknologiske området. I sin konklusjon beskriver han arkivfunksjonenes rolle i det levende livet.

I tillegg til arkivfaglig produksjon har Jørgen Marthinsen levert en rekke bidrag innenfor administrasjonsgeografisk og historisk i form av nasjonale, regionale og lokale kart for tiden ca. 1600-1980. Som historisk geograf har han dessuten skrevet Frakt og ferdsel, en regionhistorisk framstilling om samferdsel og kommunikasjoner i Heggen og Frøland, Indre Østfold, fra den eldste tiden til 1900-tallet.

Boken er nummer 36 i Riksarkivarens skriftserie og koster kr. 300 i Riksarkivbygningens bokutsalg. Du kan også kjøpe den i nettbutikken.