Hovedsaken under “Arctic Days” vil være den første internasjonale vitenskapelige og praktiske konferansen “Electronic Memory of the Arctic – cultural communications of the circumpolar world” – hvordan den arktiske kulturarven kan kommuniseres digitalt.