Illustrasjon av Finn kilde-verktøyet på BetaDigitalarkivet

Framfinningsverktøyet Finn kilde på BetaDigitalarkivet

BetaDigitalarkivet er åpent for alle, men er kun ment for testing. Dataene vi publiserer på Beta er høyst reelle, men det kan være vi oppdager feil og endrer dataene før de overføres til den offisielle nye nettsiden.

På BetaDigitalarkivet er det samlet millioner av poster som inneholder person- og/eller eiendomsinformasjon fra kilder i Arkivverkerket. I første omgang har vi tilgjengelig data fra folketellingene og kirkebøkene. Etterhvert vil det komme til søkbare opplysninger fra emigrantprotokoller, skifter, skattelister, matrikler, osv.

Pr idag er f.eks. hele folketellingen fra 1910 og 1865 tilgjengelig for søk på BetaDigitalarkivet. Det er også kommet til et verktøy for å få oversikt over tilgjengelige kilder, Finn kilde (se bilde). Her vil du få se hva som er tilgjengelig, med snarveier til søkesiden. For kirkebøkene, hvor vi også har skannede versjoner, vil det også være lenker til skannet bok i tillegg til det transkriberte materialet.

Vi håper så mange som mulig tar i bruk BetaDigitalarkivet og melder fra om ting som ikke virker eller om dataene ser feil ut. Vi har opprettet et forum i debattene hvor feil eller spørsmål kan meldes inn, men vi tar selvsagt også imot tilbakemeldinger pr e-post eller kontaktskjema.