I samarbeid med 5 kommunale depotinstitusjoner og med økonomisk støtte fra Norsk kulturråd, har Riksarkivaren gjennomført prosjektet DIAS (Digital arkivpakkestruktur) for å utforme et felles rammeverk for digital langtidsbevaring. Prosjektet, som ble sluttført i juni 2012, har spesifisert en bevaringsstruktur som kan anvendes for alle typer digitale avleveringer som statlige og kommunale arkivdepoter mottar.

Prosjektet har dessuten utviklet hjelpemidler for praktisk bruk av denne strukturen. Det har utviklet et forvaltningssystem for DIAS-strukturerte arkivpakker som vil være fritt tilgjengelig, også for interessenter utenfor statlig og kommunal forvaltning. Forvaltningssystemet, som er en tilpasset og videreutviklet versjon av det svenske ESSArch-systemet, ble klargjort for ordinær drift i Riksarkivet i juni – som DIAS-prosjektets pilotinstallasjon. 

DIAS-prosjektets sluttrapport ”Vel bevart!” og annet prosjektmateriale er tilgjengelig på adressen: http://www.arkivverket.no/standarder/dias