Filmingen begynner før lesesalen åpner, og varer trolig til kl. 12.
Lesesalen vil ikke bli stengt, men det kan bli litt forstyrrelser for lesesalsgjestene i disse timene. Vi vil tilrettelegge for våre gjester på best mulig måte.