Arrangementskomiteen for det 6. norske arkivmøte har besluttet å dele ut en arkivformidlingspris. Ambisjonen er at dette blir et fast innslag på arkivmøtene annethvert år. Arrangementskomiteen er jury og prisen er en kunstgjenstand.

Vi er sikre på at det er mange gode kandidater til denne prisen rundt om i arkiv-Norge, men for å finne den beste er juryen avhengig av din hjelp. Alle har rett til å foreslå kandidater, som kan være en enkeltperson, en gruppe/enhet eller en institusjon. Forslagene bør beskrive formidlingsresultatene og en begrunnelse for at kandidaten bør tildeles Formidlingsprisen. Det er kun formidlingsresultater som er presentert siden forrige arkivmøte (mai 2011) som vil bli vurdert.

Prisen vil bli utdelt under det 6. norske arkivmøte i Ålesund i 17.-19. april. Vinneren vil bli oppfordret til å presentere sine formidlingsresultater under arkivmøtet.

Forslag på kandidater sendes nica@arkivverket.no innen 15. januar 2013.