Boken er gjennomillustrert med vakre bilder av seglavtrykk og segltegninger, og har som emne det overleverte førreformatoriske seglmaterialet etter geistlige personer og institusjoner i Nidaros bispedømme. I middelalderen omfattet dette bispedømmet de nåværende fylkene Møre og Romsdal, begge Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark, dessuten Herjedalen og kanskje de nordligste bygdene i Østerdalen. Biskopen der hadde fra 1152/53 erkebiskops rang.
Utgiverne har hatt som målsetting å presentere Nidaros-materialet i sin helhet. Det tidligste bevarte seglet fra Nidaros bispedømme er et fragmentarisk avtrykk av et segl som domkapitlet brukte i 1225. De siste seglavtrykkene før reformasjonen er fra 1537. Til sammen omfatter boka 160 geistlige segl, overlevert som avtrykk eller i noen få tilfelle som stamper.

Utgivere: O. Fjordholm(†), E.B. Hohler, H. Kjellberg og B. Nyquist

Boken koster kr 450,- i nettbutikken og kr 400,- ved kjøp i Riksarkivets bokutsalg.