Høsten 2011 ga Riksarkivaren en anbefaling om innsamling av minnemateriale. For å legge til rette for likeartet ordning og registrering av minnematerialet etter hendelsene 22. juli 2011 har Riksarkivaren nå utarbeidet en veiledning for håndtering og oppbevaring av dette minnematerialet som publiseres her.

Minnemateriale forstås her som skriftlige uttrykk og gjenstander som er lagt ned ved kirker, rådhus og andre offentlige steder etter hendelsene 22. juli 2011. Kondolanseprotokoller opprettet etter 22. juli-hendelsene bør inngå i arkivet til virksomheten som har lagt ut (eller tatt imot) protokollen. De skal normalt ikke inngå i samlinger med minnemateriale.

Veiledningen tar blant annet for seg eierskap, type arkiv, navnsetting, ordningskriterier, emballasje, spørsmål knytte til klausulering, tilgjengeliggjøring og digitalisering. 

Veiledning for håndtering og oppbevaring av minnemateriale etter 22. juli 2011