For tiden er følgende regelverksendringer på høring:

Høringsfristen for begge høringene er 1. oktober 2012.