Denne våren inviterer Riksarkivet til samtaler om historieskriving. Profilerte forfattere og historikere møtes til diskusjon ”i en sofa på arkivet”. Første gjester i sofaen er historikerne Synne Corell og Nina Drolsum Kroglund. I samtale med Finn Olstad, også han historiker, skal de diskutere hvorvidt okkupasjonshistorien bør skrives på nytt.

– Vi ser at interessen for historie øker generelt i samfunnet, sier Bård Alsvik, historiker og underdirektør i seksjon for formidling i Riksarkivet. – Det er bare å ta seg en tur i kiosken og titte i bladhylla. Før fantes det knapt noe populærhistorisk magasin, i dag finner du ti-tolv.
Et tema som går igjen er siste verdenskrig. Historien om krigen har en tiltrekningskraft på oss som andre historiske epoker ikke har. 
– Det er særlig interessant å registrere at yngre historikere ser på okkupasjonshistorien med nye øyne. Det heter seg at hver generasjon skriver sin historie, og sånn bør det også være. Vår generasjons historikere kan dessuten bidra til å nyansere den forriges fremstilling, sier Alsvik.

Mer nyansert fremstilling

Corell og Drolsum Kroglund representerer denne nye generasjonen historikere, og mener det også skal tas høyde for tapernes historier, enkeltmenneskers skjebner og generelt gis en mer nyansert fremstilling i den store fortellingen om Norge under 2. verdenskrig. Corell har nærlest flere historieverk og sett på språkbruk og andre retoriske grep brukt i seierherrenes versjon av historien, mens Drolsum Kroglund ser på samarbeidet mellom nordmenn og tyskere med en ny vinkling i sin bok «Hitlers norske hjelpere. Nordmenn som samarbeidet med tyskerne 1940-1945».

 
Riksarkivet en naturlig møteplass
Riksarkivet forvalter den største mengden kildemateriale i landet, med arkivene etter statlig sentraladministrasjon og høyesterett, i tillegg til en mengde privatarkiver. Historikere og forskere er faste gjester på lesesalen og bruker daglig Riksarkivets arkivmateriale.
– Riksarkivet en naturlig møteplass og arena for historieinteresserte, og det er veldig hyggelig å kunne invitere dem som faktisk bruker kildene til diskusjon rundt ulike temaer relatert til historie. Vi vil gjerne skape et levende miljø omkring lokalene våre og samtidig gjøre folk oppmerksomme på arkivenes relevans og nytteverdi, sier Alsvik.
Om ”I en sofa på arkivet”
I en sofa på arkivet er en arrangementsrekke i regi av Riksarkivet (ved Sognsvann stasjon).
Arrangementene er åpne for alle. Gratis entré og salg av mineralvann/øl/vin og noe å bite i.
Tidspunkt: kl 19-21.30