Statfjord er historien om oljefeltet som skapte Statoil som oljeselskap, som igjen formet utviklingen av Norge som oljenasjon. Riksantikvaren har utpekt olje- og gassfeltet Statfjord som et verneverdig kulturminne. Det er ikke mulig å bevare installasjonene som står på feltet. Historien om Statfjord blir i stedet beskrevet gjennom et omfattende dokumentasjonsprosjekt. Dette blir presentert fysisk som en utstilling på Norsk Oljemuseum. I tillegg er det etablert et eget nettsted som belyser mange ulike sider ved Statfjord-feltet som et eget lite samfunn.

Prosjektet ”Kulturminne Statfjord” startet i 2008 som et samarbeid mellom Norsk Oljemuseum, Statsarkivet i Stavanger og Nasjonalbiblioteket. Norsk Oljemuseum har ledet arbeidet og hatt ansvar for muntlige kilder, digitalisering av foto og innhold på nettstedet. Nasjonalbiblioteket har digitalisert bøker og tidsskrifter, utarbeidet tekniske løsninger til nettstedet og fungerer som depot for de digitale fotografiene. Statsarkivet i Stavanger har hatt ansvar for delprosjekt arkiver. Arbeidet har bestått i å få oversikt over, velge ut, ordne, katalogisere og deponere de saksarkivene som skulle være med i  prosjektet. Etter ordning og katalogisering utgjør materialet ca. 200 hyllemeter og er nå deponert i Statsarkivets magasiner for ettertiden.

Nettutstillingen er lenket til i høyremenyen - den er stor og omfattende, og i tillegg variert og innbydende, og det er lagt inn lenker til skannet petroleumsmateriale på Digitalarkivet. Her kan du for eksempel lese i Statoils styreprotokoll fra 3/10-1973t.