Boken tar for seg fjorten faglige forvaltningsorganer som ble etablert på nivået under regjeringsdepartementene i perioden 1841 - 1896. 

Ordet direktorat ble ikke tatt i bruk i Norge før på 1860-tallet, selv om de definisjonsmessig var direktorater etter svensk modell. Henimot slutten av 1800-tallet gjør den danske modellen seg gradvis gjeldende i det norske administrasjonsapparatet. Vi får den norske blandingsmodellen, hvor direktoratet noen ganger opptrer som selvstendig myndighet, andre ganger som statsrådens utøvende organ. Inntrykket er at det gjerne var tilfeldigheter som avgjorde om man falt ned på den ene eller den andre modellen.

Framstillingen omfatter direktoratenes forhistorie, som noen ganger går tilbake til 1700-tallet, og avsluttes omkring første verdenskrig. Omtalen av de enkelte direktoratene avsluttes med en kort redegjørelse for hvilke arkiver som finnes etter dem.

Ole Kolsrud er historiker og har arbeidet som arkivar i riksarkivet siden 1971, som førstearkivar siden 1979. Han har tidligere utgitt tre bøker om de norske departementene: Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814-1940 (2001). En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945 (2004) og Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005 (2008). 

Boken er å få kjøpt i bokhandelen.