På seminaret gis informasjon om situasjonen for næringsarkivene i regionen og  Arkivsenterets rolle i hht til bedriftsarkiv. Vi legger også opp til en diskusjon om hvordan vi kan berge viktige næringsarkiver for ettertiden. Seminaret avsluttes med omvisning i Arkivsenteret. Program og påmelding