I dag kl. 12 ble Norges dokumentarv lansert av den norske Memory of the World-komiteen. Arkivverket har mange dokumenter med i dette første registeret over unike norske dokumenter. Statsarkivenes bidrag til Norges dokumentarv er disse:

 1. Statsarkivet i Tromsø
  a. Rettsprotokoller fra arkivet til Sorenskriveren i Finnmark for perioden 1620-1813
  b. Kvenske og samiske dokumenter fra Kistrand kommunearkiv 1845-1914 (nominert sammen med Kvensk institutt)
 2.  Statsarkivet i Hamar
  a. Åker gårds arkiv 1670-1933
 3.  Statsarkivet i Oslo
  a. Munchs testamente av 18.4.1940
  b. Emigrantprotokoller fra Oslo 1867-1966 med registre
 4.  Statsarkivet i Kongsberg
  a. Kirkebok for Andebu 1623-1738, Norges eldste kirkebok
  b. Telemarkskanalens arkiv ca. 1850-1980
  c. Larvik grevskaps arkiv 1671-1821
  d. Kongsberg våpenfabrikks arkiv 1824-1987
 5.  Statsarkivet i Trondheim
  a. Røros Kobberverks arkiv 1644-1977
 6.  Statsarkivet i Bergen
  a. Lepra-arkivene (sammen med tre andre institusjoner i Bergen, fra verdensarvlista)

Nominasjonsprosessen startet sommeren 2011. Den norske Memory of the World-komiteen har gått gjennom 71 nominasjonsforslag. Resultatet er 60 dokumenter og dokumentsamlinger som inngår i registeret nå. Prosessen skal gjentas annethvert år.