Riksarkivet og statsarkivene tar vare på historien. I arkivene ligger Norges historie lagret – på godt og vondt.

Dette er stikkord for Arkivverkets nye inspirasjonsfilm, som nå er lansert og tilgjengelig blant annet på YouTube.

"Hvorfor trenger vi arkiv?" er et underliggende spørsmål i den fem minutter lange filmen.
Dette er ingen tradisjonell informasjonsfilm, men en kort appetittvekker som skal formidle et inntrykk av arkivenes betydning og oppgaver. Som forteller og guide gjennom filmen møter vi skuespiller Jørgen Langhelle. Produksjonen er laget av Sheriff Film Company på oppdrag fra Riksarkivet.

Se filmen her: