PDF/A er en ISO-standard for langtidslagring av elektroniske dokumenter. Skal man lagre dokumenter med omfattende struktur, er dette selve formatet å bruke.
– Vi håper at alle som trenger mer kunnskap om PDF/A benytter anledningen til å få med seg dette seminaret, sier Anthony Lærdahl i Seksjon for digitalt depot i Riksarkivet. Han skal selv være en av foredragsholderne denne dagen. – Det er begrenset med plass på seminaret, og vi har fått mange påmeldinger allerede. Derfor er det lurt å være raskt ute med å melde seg på, sier Lærdahl.

Temaer på seminaret:
PDF/A som arkivstandard i Norge og internasjonalt
Hva er PDF/A og hvordan kan vi bruke det?
Hvilken PDF/A-versjon er det riktig å benytte?
Hvordan lagrer man PDF/A-dokumenter?
Hvordan ser en god PDF/A-basert arbeidsflyt ut?

De fleste foredragene holdes på engelsk.

Her kan du lese mer om seminaret, samt melde deg på.