Riksarkivets 12 bidrag til Norges dokumentarv er alle av stor historisk betydning, og flere av dokumentene har vært med på å forme historien: dronning Margretes valgbrev fra 1388 er unikt i den forstand at det er eneste gang en kvinne oppnår en slik posisjon i riket. Som kvinnelig monark er hun også noe nær enestående i europeisk middelalder. Andre dokumenter på listen er førsteutkastet til Grunnloven i 1814, godkjennelsen av det norske flagget i 1821 og dokumentet som er blitt kalt ”Kongens nei” der han nekter å utnevne Quisling til statsminister. Dette er det fremste dokumentet fra regjeringen som ga legitimitet til aktiv motstand mot tyskerne, og ble senere brukt i rettsaken mot Quisling i 1945.

– Vi er veldig glade for at hele 12 av de 14 dokumentene Riksarkivet nominerte kom med på listen over Norges dokumentarv, og det er også svært gledelig at så mange av statsarkivene rundt om i landet har fått sine dokumenter med, sier riksarkivar Ivar Fonnes. – Listen er med på å synliggjøre vår rolle som arkivinstitusjon og det faktum at vi tar vare på viktige historiske dokumenter og arkiver. Vi håper at Norges dokumentarv kan bidra til at både våre og andres arkiver blir mer kjent og mer brukt.

En komplett liste over alle Arkivverkets bidrag til Norges dokumentarv ligger på våre nettsider: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Nettutstillinger/Norges-dokumentarv

For mer informasjon, kontakt:
Øyvind Ødegaard, avdelingsdirektør, e-post oyod@arkivverket.no, tlf 22 02 26 12, mob 915 80 898

Om Norges dokumentarv

Norge har etablert et nasjonalt Memory of the World-register for bedre å kunne ta vare på og synliggjøre unik og uerstattelig dokumentarv. Det er den norske Memory of the World-komiteen, oppnevnt av UNESCO-kommisjonen, som står bak, der de har invitert institusjoner, organisasjoner og privatpersoner til å nominere dokumenter til det nye nasjonale registeret. Norsk kulturråd er sekretariat for komiteen.
Les mer: http://www.norskkulturrad.no/2011/12/lansering-av-norges-dokumentarv/