Oslo huser fem arkiver, som til sammen oppbevarer mange kilometer med arkiv. Lørdag 9. juni markerer de sammen den internasjonale Arkivdagen på plassen foran Stortinget. I tillegg til at du kan få se skatter fra arkivene, først og fremst dokumenter som befinner seg på dokumentarvlisten til den norske UNESCO-kommisjonen, kan publikum møte flere blide arkivarer fra henholdsvis Oslo byarkiv, Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv, Stortingsarkivet, Statsarkivet i Oslo og Riksarkivet. Fra kl 11-14 svarer de på alt du måtte ha av spørsmål om arkiv og innholdet i dem.

Den internasjonale Arkivdagen blir markert i mer enn 100 land.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt:
Runhild Seim, arkivar, Riksarkivet, tlf 22 02 27 12/959 36 942, e-post runhild.seim@arkivverket.no
Bård Alsvik, underdirektør, Riksarkivet, tlf 22 02 28 42/ 480 951 72, e-post barals@arkivverket.no