Denne utgaven inneholder spredte dykk, fra Kunst- og håndverksskolen i 1800-tallets Kristiania til tradisjonell samisk husflid fra sent 1900-tall. Dessuten markerer vi at arbeidet med ordningen av glassverkarkivene i Riksarkivet er fullført, og at arkivmaterialet med tilknytning til 22. juli er i hus.