Arkivene er uvurderlige kilder til kunnskap om fortiden, og fulle av gode historier som kan inspirere, underholde, sjokkere, berøre og opplyse oss. I fjellet under Riksarkivbygningen i Oslo ligger det lagret milevis med arkiver som dokumenterer menneskers liv helt tilbake til 800-tallet.

bloggen vil Riksarkivet presentere dokumenter og foto knyttet opp mot et nytt tema hver måned. Månedens tema i mars er Kvinner i 100, og setter fokus på bra damer de siste hundre årene. Første dokument er Ingrid Bjerkås' brev til Vidkun Quisling i 1941. Ingrid Bjerkås er mest kjent for å være Norges første kvinnelige prest, utnevnt i 1961.

De siste innleggene i bloggen er: