Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

Foto: NTNU Universitetsbiblioteket

Arkivsenteret på Dora og DIS Sør-Trøndelag stiller med kunnskapsrike arkivarer og erfarne slektsgranskere. Vi møtes på lesesalen og vil ha tilgang på bygdebøker, registre og databaser. Du kan også jobbe med kildemateriale fra arkivet dersom du har bestilt det i forveien.  Materiale som finnes i arkivet kan bestilles i vanlig åpningstid kl.9.00-14.30.
• Torsdag 17.01
• Torsdag 21.02
• Torsdag 21.03
• Torsdag 18.04

Velkommen!