Den 22.06.2012 sendte Riksarkivaren forslaget til nye felles bevarings- og kassasjonsregler for statsforvaltningen på høring. Høringen er nå avsluttet. Det har kommet inn 62 høringssvar. Høringssvarene er lagt ut for gjennomsyn på våre nettsider.