5. mars åpner Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo utstillingen om stemmerettsjubileet. Samme kveld kommer to forfattere for å snakke om kvinners rettigheter i et historisk perspektiv. Sofaen får besøk av forfatter Rita Løvseth Sandnes som skriver biografi om den radikale kvinnesaksforkjemperen Gina Krog og forfatter/journalist Magnhild Folkvord som arbeider med en bok om rabaldermennesket og det politiske geniet Fredrikke Marie Qvam.

Kveldens samtale ledes av forfatter og journalist Arnhild Skre, som selv har bidratt til å kaste lys over en markant kvinne fra denne tiden gjennom biografien Hulda Garborg. Nasjonal strateg.

Arrangementet er åpent for alle. Gratis inngang. Servering av drikke og snacks.

Velkommen!