Hungersnøden i Norge var da et faktum. Bakgrunnen var kombinasjonen av en feilslått høst i 1812 og den engelske blokaden som hindret innførsel av korn. Kongen fryktet at folkets misnøye ville rette seg mot ham og dobbeltmonarkiet, og at dette ville styrke de svenskvennlige kreftene i landet.

Les mer om kornforsyningen i nettutstillingen På vei mot 1814

På vei mot 1814

I de åtte månedene fra slutten av mai 1813 til slutten av januar 1814 var Christian Frederik, tronfølgeren i Danmark-Norge, norsk stattholder og kommanderende general. Erfaringene fra disse månedene var avgjørende for at han valgte Norge da nyheten om freden i Kiel 14. januar 1814 nådde ham.

Hver måned i resten av 2013 skal vi følge Christian Frederik og presentere viktige oppgaver og utfordringer han sto overfor.

Gå til førstesiden i nettutstillingen På vei mot 1814 

Christian Frederiks arkiv

Et helt sentralt arkiv for all forskning om Norge i de dramatiske årene 1813-1814 er nå digitalisert av Riksarkivet. Dokumenter fra det nye Norges fødsel er dermed gjort tilgjengelige for enhver.

I arkivet finner du dokumentene etter stattholder, regent og til slutt konge i Norge, Christian Frederik, i tiden fra mai 1813 til oktober 1814.

Les mer om Christian Frederiks arkiv